Mail template

Template opstellen en bewaren

  • Open Outlook en klik op “Nieuwe e-mail”.

  • Stel je mail op net zoals je de template wenst te hebben.
  • Klik op “Bestand”.

  • Klik op “opslaan als”.

  • Kies een locatie waar je de template wenst te bewaren.
  • Geef je template een naam.
  • Selecteer bij “Opslaan als:” voor “Outlook-sjabloon”
  • Druk op opslaan.

Template openen en versturen

  • Ga naar de locatie waar je de template hebt bewaard en open deze.
  • Vul het mailadres in en klik op verzenden.